ΜΕΝΟΥ
Your Cart

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η CLICK365 τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και εγκυκλίων που αφορούν τις συμβάσεις από απόσταση και έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο Προμηθευτών που συνάπτουν «Συμβάσεις από απόσταση», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2251/1994, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης) με αριθμό μητρώου 76192. 
 
Η επίσκεψη και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
 
 
Η 
CLICK365 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει ή να ανανεώνει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 
 
Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων των πελατών
 
 
Η ιστοσελίδα 
www.click365.gr (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») δεσμεύεται ως προς την πλήρη εφαρμογή του νόμου 2472/97 ο οποίος αφορά την "προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" και είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Η πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας που ακολουθεί και οι πρακτικές προστασίας που εφαρμόζει περιγράφονται παρακάτω. Το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς. 
 
Το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» δε συλλέγει με αυτοματοποιημένο τρόπο πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, όπως επωνυμία, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική διεύθυνση, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του. Τέτοιου είδους πληροφορίες συλλέγονται μόνο σε περίπτωση που εσείς τις παρέχετε οικειοθελώς, είτε επικοινωνώντας με τον ιστοχώρο 
www.click365.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε όταν εγγράφεστε σε κάποια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. 
 
Προσωπικές πληροφορίες που εσείς παρέχετε οικειοθελώς δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.
 
 
Το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο ή την πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσεων προς τρίτους ιστοχώρους, των οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναγράφονται στις ιστοσελίδες του, καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας που εκείνοι εφαρμόζουν.
 
 
Τα cookies είναι ηλεκτρονικά αρχεία μικρού μεγέθους που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ο οποίος προσπελαύνει ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνόδου. Τα cookies δημιουργούνται από τον διακομιστή με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση σας, προσαρμόζοντας τη διεπαφή στις προτιμήσεις σας
 
 
Ο διακομιστής του «Ηλεκτρονικού Καταστήματος» συλλέγει, κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνόδου, με αυτοματοποιημένο τρόπο πληροφορίες (για παράδειγμα διευθύνσεις IP, ημέρα και ώρα συναλλαγής, ιστοσελίδες που προσπελαύνονται κ.α.) για τους χρήστες που εξυπηρετεί. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα και η χρησιμότητά τους έγκειται αποκλειστικά στη στατιστική ανάλυση και στη διάγνωση προβλημάτων ή τεχνικών δυσλειτουργιών (είναι αποκλειστικά στατιστικός ή διαγνωστικός σε περίπτωση τεχνικών δυσλειτουργιών). 
 
 
Περιγραφή Υπηρεσίας
 

 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα click365.gr προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Η εταιρεία CLICK365 ,ιδιοκτήτης του CLICK365.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στο CLICK365 και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας. 

 
 

Το CLICK365 είναι ένα e-shop που συνεργάζεται με πληθώρα προμηθευτών από το εξωτερικό προκειμένου να φέρνει σε εσάς μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και μάλιστα στις καλύτερες δυνατές τιμές. Επομένως, μολονότι λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μας όπως αυτή εμφανίζεται στο CLICK365, υπάρχει περίπτωση ένα προϊόν που προβάλλεται  να μην είναι τελικώς διαθέσιμο ή να μην είναι διαθέσιμο εντός του χρόνου παράδοσης που αναφέρεται, για λόγους που δεν εμπίπτουν στη δική μας σφαίρα ευθυνης. 

 
 

 
Περιορισμός ευθύνης 
CLICK365 

 
 

Η CLICK365 δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες προκληθούν στους πελάτες ή τους χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 

 
 

Η CLICK365 δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας που θα υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών και περιεχομένων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, επιφυλάσσεται όμως του δικαιώματος να διακόψει τη λειτουργία του για την εκτέλεση εργασιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. 

 
 

Η CLICK365 διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, αφαιρεί ή τροποποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό κατά την απόλυτη κρίση της. 

 

Notification Module
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices or special promotions, etc.